uw eigen kengetallen ontwikkelen?
uw eigen kengetallen ontwikkelen? Samen met de specialisten van IBIS software ontwikkelen wij uw eigen unieke kengetallen bestand voor een betrouwbaar budget voor uw eigen infrastructuur projecten.
Spoorzone Gemeente Delft Ontwikkeling bovengrondse spoorzone in Delft
www.deltaresult.nl
Rijkswaterstaat Ring Utrecht Planstudie Ring Utrecht, noodzakelijk voor de verkeersproblematiek rondom Utrecht
www.deltaresult.nl
2e Maasvlakte Voor de kust bij Rotterdam is de projectorganisatie Maasvlakte 2 druk bezig met de aanleg van de 2e Maasvlakte. Een project dat behalve de landaanwinning ook bestaat uit de aanleg van infrastructuur op de bestaande Maasvlakte om de 2e Maasvlakte te ontsluiten.
www.deltaresult.nl
A50 Tussen de knooppunten Ewijk en Valburg realiseert Rijkswaterstaat een nieuwe verkeersverbinding om de doorstroming beter te garanderen. Delta Result adviseert Rijkswaterstaat bij financiële afwijkingen op dit project.
A4 Delft- Schiedam Delta Result ingeschakeld bij zandpalen problematiek
www.deltaresult.nl
Hoog Water Beschermings Programma Kostenadvisering voor het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBZ)
Antea Group ProRail projecten van de Antea Group
Meer projecten > >
www.deltaresult.nl
Bouwen zonder bloopers! In mijn vorige blog beschreef ik hoe een (kosten)managementsysteem kan bijdragen aan een goede kostenbeheersing van bouwprojecten. Begin september was ik… Lees meer >

Is uw budget door de crisis nog actueel?

De crisis slaat toe, het is u uiteraard niet ontgaan. Maar wat heeft de crisis voor invloed op uw budgetten voor uw infrastructuur projecten?
Zijn deze nog actueel? Prijzen staan onder druk en zijn zeker lager geworden. En wat te denken van de opslagen van uw civiele aannemers?
Ook deze zijn door de crisis niet meer wat ze enige jaren geleden waren.

Laat uw budgetten van uw infrastructuurprojecten door ons eens herberekenen. Voor een gering bedrag bepalen wij graag opnieuw de waarde van uw budgetten.
Dit levert u ongetwijfeld meer financiele ruimte op in uw begroting. Wel handig in crisistijd.

En wilt u elk (half) jaar uw budget geactualiseerd hebben? Met behulp van ons pakket QuickRaming is dit een fluitje van een cent!
Kijk voor meer informatie onder QuickRaming.
 

De sleutel voor een succesvol project?

Lees hierna het interview met Rene van der Plas, directeur van projectorganisatie 2e Maasvlakte en lees hoe hij de sleutel heeft gevonden voor een succesvol project door het toepassen van een goed kostenmanagement op zijn project.
 
We spreken met René van der Plas, directeur van de Projectorganisatie Maasvlakte 2 van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Sinds 1 september 2012 geeft hij leiding aan een van de bekendste infrastructuurprojecten van Nederland. Voordat hij de leiding van het project overnam, is hij vanaf het prille begin hoofd realisatie geweest. We spreken uiteraard met hem over hoe zijn organisatie is omgegaan met kostenramingen voor dit project.
 
Het belang van kostenramingen
Van der Plas benadrukt dat de kostenraming  geen onderdeel op zich zelf is. ‘De kostenraming is bij ons het sluitstuk op scope, planning en risico’s,” aldus René. Een goede raming kan daarom pas opgesteld worden als de scope en de bijhorende uitvoering goed doordacht zijn.
 
Dit betekent dan ook dat we als projectorganisatie ervoor gezorgd hebben dat we voor het bepalen van de scope en de bijbehorende uitvoeringsmethode onze eigen specialisten in huis hebben. Zij zorgen ervoor dat uiteindelijk de kostendeskundigen een verantwoorde kostenraming kunnen neerleggen.’
 
Kostenramingen in eigen beheer
Ook heeft de projectorganisatie  er voor gekozen om de kostenramingen in eigen beheer op te bouwen en dus niet uit te besteden aan advies –of ingenieursbureau ’s. Van der Plas:
 
‘Een grote factor voor het succes van deze kostenramingen was ook het zorgen voor continuïteit in de bezetting. Op het moment dat je uitbesteedt weet je dat de continuïteit in gevaar komt. Het inhuren van specialisten en het zorgen voor  binding met het project heeft ervoor gezorgd dat structuur en opbouw van de kostenramingen door de jaren heen homogeen waren.’
 
Kwaliteitsborging
Uiteraard was kwaliteitsborging van de ramingen een vereiste. Want als  steeds dezelfde mensen aan een project werken kan er sprake zijn van een bepaalde blindheid. Om deze kwaliteit te borgen heeft de Projectorganisatie Maasvlakte 2  de kostenramingen regelmatig door externe partijen laten toetsen op inhoud en scope.
 
Kostenmanagement
Om ervoor te zorgen dat we altijd goed op de hoogte waren van de stand van zaken van ons project is er voor gekozen regelmatig (jaarlijks) de scope te herijken, voegt Van der Plas tot slot toe. ‘Dat gebeurde door een zogenaamd Masterplan op te stellen voor de lay-out van de  tweede Maasvlakte. Op basis van deze lay-out werd de scope bepaald en het bijbehorende kostenboek (verzameling van kostenramingen) opgesteld. Op deze manier konden we onze directie altijd informeren over de stand van zaken voor het project en kon daar waar nodig bijgesteld worden.’
 
 
 

Wat is een Register Kostenmanager Nederland

Het Register Kostenmanager Nederland registreert alle kostenmanagers op basis van een objectieve regeling. Daarmee biedt het een keurmerk voor opdrachtgevers die een beroep willen doen op ervaren kostenmanagers in de disciplines bouwkunde, installaties en infrastructuur (civiele techniek, infra, rail-, weg- en waterbouw).
 
In Nederland treffen we een keur aan kostendeskundigen, bouwkostenadviseurs, kostenexperts en noem maar op. Voor veel opdrachtgevers is het inmiddels niet meer helder welke adviseur voldoende gekwalificeerd is voor de meer complexe opgaven. Het Register Kostenmanager Nederland biedt hier uitkomst.
 
Een Register Kostenmanager blijf je niet voor eeuwig. De leden van het register moeten voortdurend aantonen dat zij aan de juiste kwalificaties voldoen om te blijven behoren tot de selecte groep van Register Kostenmanagers. De stichting RKN toetst dit elke twee jaar, en bewaakt zo de kwaliteit van het keurmerk.
 
De registratie van de kostenmanagers wordt gecontroleerd door SKW Certificatie te Almere